Nejčastější dotazy

 

Co mám dělat, když zapomenu heslo do dm Software?


Jednou z častých situací, do které se uživatelé mohou po prázdninách dostat, je zapomenutí hesla (případně uživatelského jména) a tím pádem nemožnost přístupu do systému. Jak postupovat ocitnete-li se v této situaci? Řešení jsou různá a to podle toho zda jste:

Administrátor dm Software na konkrétní škole 
Pokud na Vaší škole máte dalšího uživatele s administrátorským oprávněním, obraťte se v první řadě na něj - má právo Vám změnit heslo. Pokud jste jediným administrátorem na Vaší škole, případně z nějakého důvodu nemůžete zastihnout jiného administrátora, pokuste se o obnovení svého hesla prostřednictvím odkazu „Zapomněli jste heslo?“, který naleznete v přihlašovacím okně obrazovky na portálu dm Software (fialové okno vpravo nahoře). Po kliknutí na odkaz se Vám zobrazí stručný průvodce pro obnovení zapomenutého hesla. Tento postup je možný pouze v případě, že máte u svého účtu v dm Software evidovanou e-mailovou adresu. Pokud se Vám nepodaří obnovit heslo tímto způsobem, obraťte se na zákaznickou podporu dm Software a to prostřednictvím e-mailu. hotline@dmsoftware.cz. Pracovník zákaznické podpory společnosti dm Software Vás následně požádá o bližší identifikaci a ověření. Po ověření Vaší totožnosti Vám bude vygenerováno a zasláno heslo nové.

 

Učitel, nebo jakýkoliv jiný zaměstnanec školy 
Pokuste se nejprve o obnovení svého hesla prostřednictvím odkazu „Zapomněli jste heslo?“, který naleznete v přihlašovacím okně obrazovky na portálu dm Software (fialové okno vpravo nahoře). Po kliknutí na odkaz se Vám zobrazí stručný průvodce pro obnovení zapomenutého hesla. Tento postup je možný pouze v případě, že máte u svého účtu v dm Software evidovanou e-mailovou adresu.  Při neúspěchu kontaktujte administrátora aplikace na škole a požádejte ho o změnu Vašeho hesla a zaregistrování svého osobního e-mailu na Vaší kartě v systému. Po jeho zaregistrování pak můžete provádět výše zmiňované obnovení hesla prostřednictvím e-mailového účtu. Pracovníci zákaznické podpory společnosti dm Software jsou schopni poradit Vám se změnou hesla, nikoliv však provést vlastní změnu hesla!

 

Žák/student 
Pokuste se nejprve o obnovení svého hesla prostřednictvím odkazu „Zapomněli jste heslo?“, který naleznete v přihlašovacím okně obrazovky na portálu dm Software (fialové okno vpravo nahoře). Po kliknutí na odkaz se Vám zobrazí stručný průvodce pro obnovení zapomenutého hesla. Tento postup je možný pouze v případě, že máte u svého účtu v dm Software evidovanou e-mailovou adresu. Při neúspěchu kontaktujte svého třídního učitele a požádejte ho o změnu Vašeho hesla a zaregistrování e-mailu na Vaší kartě v systému. Po jeho zaregistrování pak můžete provádět výše zmiňované obnovení hesla prostřednictvím e-mailového účtu. Pracovníci zákaznického podpory společnosti dm Software jsou schopni poradit Vám se změnou hesla, nikoliv však provést vlastní změnu hesla!

 

Zákonný zástupce žáka/studenta
Pokuste se nejprve o obnovení svého hesla prostřednictvím odkazu „Zapomněli jste heslo?“, který naleznete v přihlašovacím okně obrazovky na portálu dm Software (fialové okno vpravo nahoře). Po kliknutí na odkaz se Vám zobrazí stručný průvodce pro obnovení zapomenutého hesla. Tento postup je možný pouze v případě, že máte u svého účtu v dm Software evidovanou e-mailovou adresu. Při neúspěchu kontaktujte třídního učitele Vašeho dítěte a požádejte ho o změnu Vašeho hesla a zaregistrování e-mailu na Vaší kartě v systému. Po jeho zaregistrování pak můžete provádět výše zmiňované obnovení hesla prostřednictvím e-mailového účtu. Pracovníci zákaznické podpory společnosti dem Software jsou schopni poradit Vám se změnou hesla, nikoliv však provést vlastní změnu hesla!

 

Po opakovaném chybném zadání hesla (obvyklý počet chybných zadání je 3, ale může se lišit v závislosti na nastavení školy) provede dm Software automatické uzamčení účtu a to v zájmu zajištění vysoké bezpečnosti systému. Časový interval, po který bude Váš účet zablokován, bývá zpravidla 30 minut, ale nastavení se opět může lišit dle školy. O urgentní odblokování svého účtu můžete požádat administrátora aplikace na škole.

 

 


Last Updated: 16.08.2016 ~