Nejčastější dotazy

 

Promítáme do dm Software změny v pedagogickém sboru


Zahájení školního roku bývá často spojené s příchodem nových učitelů, které je nutné také zaregistrovat do školního informačního systému. Na následujících řádcích si stručně probereme důležité kroky, které je potřeba učinit v aplikaci dm Software jak při příchodu nového učitele, tak při odchodu učitele, který z jakéhokoliv důvodu své působení na škole ukončil.

Při registraci učitele, který ještě v evidenci není, použijeme menu Evidence osob - Zaměstnanci školy - Učitelé. Na tomto formuláři se evidují osobní data všech učitelů na škole, zřizují/ruší uživatelské účty, případně provádí změna hesla k nim. Nového učitele zde založíme kliknutím na tlačítko „Nový záznam“. Po vyplnění a uložení základních osobních údajů učitele je nezbytné provést založení účtu a umožnit tak učiteli přístup do aplikace.

Založení účtu provedeme opět na formuláři Učitelé, v menu Evidence osob - Zaměstnanci školy - Učitelé. Samotné založení provedeme pomocí tlačítka „Založit účet“ v pravé části obrazovky. V případě, že učitel v dané chvíli na škole vyučuje, měl by mít nastavenu hodnotu v detailu u své osoby u položky „Stav“ na „Aktivní“.

Při odchodu učitele z pracovního poměru je nutné provést zrušení uživatelského účtu a zároveň změnu Stavu u osoby na Neaktivní. Takto nastavený učitel se již nemůže přihlásit do aplikace a nebude se již nabízet např. pro tvorbu rozvrhu a podobně. Oba tyto kroky se provádějí na formuláři Učitelé při zobrazení detailu osoby. 

Podrobný návod pro evidenci Učitelů naleznete v uživatelské příručce v části Evidence osob - Zaměstnanci školy – Učitelé.

V případě změny příjmení učitele (např. provdání se a podobně) je potřeba založit novou kartu, neboť jej potřebujeme v historii zachovat i pod původním jménem.


Last Updated: 31. 7. 2018 ~ Petr Wilfer