Nejčastější dotazy

 

Připravte dm Software na nový školní rok


Prázdniny se chýlí ke konci a je již nejvyšší čas na přípravu aplikace pro nový školní rok. Připravili jsme tedy pro vás návod pro převod dat do nového školního roku.

Převod dat do nového školního roku má v kompetenci pouze administrátor školy. Níže uvedený postup je určen pro Zjednodušený převod dat. Pokud používáte rozvrh, průběžné hodnocení nebo elektronickou žákovskou, doporučujeme Vám provést Standardní převod dat, postup pro jeho provedení najdete v uživatelské příručce. A nyní již samotný návod:

Přes menu Správa aplikace - Převod dat - Nový školní rok se dostaneme na formulář, který umožní převést data do následujícího školní roku. Zobrazí se průvodce převodem dat do nového školního roku, kde si přečteme Úvod, vybereme zjednodušený převod (měl by být předvybrán) a klikneme na tlačítko Začít s převodem.

Na záložce Seznam tříd můžeme buď kliknout na tlačítko Vybrat vše (pokud jsme ještě žádné třídy v příštím roce nevytvářeli), případně můžeme pomocí zaškrtávacího pole ve sloupci Vybrat označit pouze některé třídy. Třídy vybrané na této záložce (a s nimi třídy, které jsme případně již založili v příštím roce ručně) se pak budou nabízet na následující záložce určené pro převod složení tříd z letošního školního roku.

Pokud v budoucím školním roce přibydou třídy, které v zobrazeném seznamu tříd nemáme (letos jsme je neměli), založíme je pomocí tlačítka Nová třída. Jakmile máme označené a přidané všechny třídy, které budeme potřebovat, pokračujeme tlačítkem Další:

Nyní si podrobněji popíšeme krok Složení tříd. Ve sloupci Třída (Z) se nacházejí třídy z letošního školního roku. Ve sloupci Třída (DO) se nacházejí třídy z nového školního roku (které existují, nebo třídy, které jsme vybrali k založení v předchozím kroku). Do sloupce Třída (DO) doplníme třídy, do kterých žáci postupují, nejlépe tlačítkem Automatické nastavení třídy (DO). Pokud nám automatické nastavení nevyhovuje, je možné vždy dvakrát rychle kliknout (tzv. dvojklikem) do příslušného políčka a vybrat třídu z nabízeného seznamu

Ve sloupci Převést TU určíme, zda se mají převést i třídní učitelé (a jejich zástupci) a ve sloupci Převést ČVTV říkáme, zda chceme u žáků zachovat jejich ČVTV. Pokud jsme vše vyplnili, přejdeme k dalšímu kroku pomocí tlačítka Další. Stejným způsobem pak dokončíme převod: Skupiny ve třídě, Složení skupin a nakonec vše dokončíme tlačítkem Uložit převáděná data.

 
Po úspěšném převodu se se nám zobrazí takováto hláška:

Z ní můžeme buď odejít z průvodce tlačítkem Dokončit převod dat, nebo se můžeme rovnou pustit do kontroly převedených údajů pomocí tlačítka Zkontrolovat převedená data. Pokud v tuto chvíli průvodce jen dokončíme, je možné se do nového školního roku přepnout kdykoli později a to v pravém horním rohu aplikace, kde klikneme na odkaz s názvem školního roku (tedy např. 2015/2016), vybereme si, do kterého roku se chceme přepnout a potvrdíme. Návrat zpět probíhá úplně stejně, jen pozor, jakmile se odhlásíme a znovu přihlásíme do aplikace, budeme vždy automaticky přihlášení v aktuálním školním roce (tedy až do 31. 8. 2016 to bude školní rok 2015/2016).

Poznámka:
Pokud si přejeme kdykoli v průběhu převodu průvodce ukončit, můžeme tak učinit pomocí tlačítka Ukončit – v tomto případě se však neuloží žádné údaje, které jsme v průvodci nastavili a bude nutné jej znovu spustit později.


Last Updated: 31.08.2017 ~