Nejčastější dotazy

 

Kopírování předmětů


Na základě požadavků škol přichází dm Software s další novou funkčností a to s tlačítkem „Kopírovat předměty z vybraného školního roku a třídy“, pomocí kterého si můžete nakopírovat předměty do vysvědčení z libovolného školního roku a třídy.

Kopírování předmětů probíhá na formuláři „Vysvědčení/čtvrtletní hodnocení“, kde vyberete 1. pololetí a třídu, ke které chcete předměty nastavit.

Po zobrazení formuláře „Vysvědčení“ kliknete v levé spodní části obrazovky na tlačítko „Předměty vyučované ve třídě.

Zobrazí se prázdná tabulka, kde v její spodní části kliknete na tlačítko „Načíst předměty z jiné třídy“:

Nyní se vám zobrazí nové okno, kde nastavíte do období příslušný školní rok a třídu, ze které chcete kopírovat předměty.

Po vybrání požadované třídy dokončíte krok tlačítkem „Kopírovat předměty z vybraného školního roku a třídy“.

Předměty se načtou a poté stačí pouze uložit příslušným tlačítkem.

Toto nastavení předmětů se promítne i do čtvrtletí:


Last Updated: 13.09.2017 ~