Nejčastější dotazy

 

>

Zařazení žáka do třídy


Pokud na školu nastoupí např. během školního roku nový žák, ukážeme si, jak po založení karty žáka, tuto kartu zařadit do příslušné třídy.

V dm software máte nyní dvě možnosti zařazení žáka do třídy, záleží tedy je na vás, která vám bude více vyhovovat. Obě možnosti správné.


1. možnost, kterou doporučujeme např. při hromadném zařazování žáků 1. ročníku:


Vstupte do menu Správa aplikace – Číselníky – Třídy.


Otevře se stránka Třídy, na konci každého řádku je tlačítko [Složení], které otevírá stránku Žáci/Studenti ve třídě s tlačítkem [Přidat žáky/studenty].

 

Toto tlačítko otevře stránku Příchod žáků/studentů, kde je potřeba nastavit položku Datum zařazení do třídy a Datum zahájení vzdělávání (tyto položky nastavte na stejné datum).

Dále nastavte položku Důvod a Kód zahájení vzdělávání.

V pravém sloupci Nezařazení žáci/studenti vyberte žáka a pomocí tlačítka s šipkou  jej přesuňte do pole Žáci/studenti pro zařazení do třídy. Akci potvrďte tlačítkem [Uložit].


2. možnost, kterou doporučujeme, např. když během školního roku nastoupí nový žák, kdy je možnost zařazení do třídy přímo z karty žáka:


Na kartě žáka, v její horní části se nachází řádek Třída, kde je uvedeno "nezařazen" nebo je pole úplně prázdné. Na konci této řádky se nachází tlačítko

[Zařadit do třídy].

 

Po kliknutí na tlačítko Zařadit do třídy se zobrazí následující tabulka, kde vyplníte třídu, do které chcete žáka zařadit, datum zařazení, důvod a kód zahájení a nezapomeňte na uvedení ročníku. Následně pomocí příznaku Generovat číslo v tř. výkazu zvolte, zda požadujete vygenerovat ČVTV nebo nikoliv. Následně potvrďte údaje pomocí tlačítka Nastavit.

Úspěšně jste zařadili žáka do třídy o čemž se můžete přesvědčit přímo na kartě,v kolonce Třída již není prázdné pole a nebo slovo "nezařazen", ale je uvedena vybraná třída a v závorce i třídní učitel.


Last Updated: 13.09.2017 ~