Nejčastější dotazy

 

>

Hromadné nastavení položek


Na formuláři Evidence vyberte požadovanou třídu (či více tříd), pro které chcete položky hromadně nastavit a stiskněte tlačítko "Hromadné nastavení položek" v pravé části obrazovky.


Vyberte položku a stiskněte tlačítko "Nastav".


V dalším kroku vyberte hodnotu, která se má ke zvolené položce nastavit.


Zvolte datum, od kterého bude nastavení platit. Je možné zvolit určité datum, nebo nastavit hodnotu k datu zahájení vzdělávání žáků na Vaší škole.


Důležitá je volba "Odstranit z historie hodnoty s novější platností". Tuto volbu nastavte v případě, že jsou v historii položek již nějaké hodnoty nastavené a potřebujete je z historie odstranit a přepsat novým nastavením.


Je možné některé žáky z nastavení vyjmout. Stačí u nich zrušit volbu ze sloupce "Vybrat.

 

Nastavení a uložení hodnot provedete tlačítkem "Nastav".
Last Updated: 13. 9. 2017 ~