Nejčastější dotazy

 

>

Přišel Vám do školy nový žák? Jak na založení a vyplnění nové karty?


1. Vytvoření karty žáka v matrice


 • Kartu žáka lze založíte na formuláři Evidence tlačítkem Přidat.   Nebo vstupte do menu Evidence osob - Školní matrika - Žáci/studenti a klikněte na tlačítko Nový záznam. Tímto postupem získáte prázdnou kartu žáka, kde v tuto chvíli postačí vyplnit příjmení a jméno a kliknout na tlačítko Uložit.
 • Takto vytvořenou kartu je již možné zařadit do třídy, jakmile je karta zařazena získá k ní přístup třídní učitel, který obvykle doplňuje ostatní údaje o svých žácích.
 • Pokud jste administrátorem systému a víte, že údaje budete vyplňovat pouze Vy, můžete vše, co o žákovi víte doplnit na jeho kartu již v tomto kroku, tedy před zařazením do třídy - podrobněji si vyplňování karty popíšeme v následujícím kroku.

2Doplnění údajů ve školní matrice


 • Pokud jste zařazovali pouze několik jednotlivých žáků, doplníte jim jejich údaje na jednotlivých kartách.
 • Na záložce Osobní údaje doplníte osobní údaje žáka - nezapomeňte na místo a stát narození - tento údaj se sice na MŠMT nepředává, ale tiskne se na vysvědčení.
 • Na záložce Probíhající vzdělávání je automaticky předvyplněno datum a kód nástupu (pokud je již žák zařazen ve třídě), ostatní údaje je potřeba doplnit. Jejich doplnění probíhá pomocí tlačítek se symbolem "H", neboť u těchto položek je evidována historie. Také je potřeba se přepnout na podzáložku Cizí jazyky a doplnit zde jazyk nebo jazyky, kterým se žák vyučuje a od kdy.
 • Dále je potřeba vyplnit záložku Adresy, zde postačí trvalý pobyt - aplikace Vám bude sama "našeptávat"
 • Z povinných položek Vám v tuto chvíli zbývá ještě Předchozí vzdělávání, kde je potřeba vyplnit alespoň typ školy odkud žák přišel (mateřská škola, základní škola z 2. ročníku a podobně).
 • Výše jmenované údaje jsou důležité pro odeslání dat na MŠMT. Určitě však doporučujeme zadat i zákonné zástupce u nezletilých žáků, a pokud žáci mají nějaké zdravotní postižení, musíte vyplnit i to.
 • V zásadě platí, že všechny žlutě podbarvené položky jsou povinné pro předání dat na MŠMT.
 • Pokud jste zařazovali více žáků, či dokonce celou třídu, máte možnost velkou část matričních údajů vyplnit hromadně a to pomocí tohoto jednoduchého postupu:

1.  vstupte do menu Evidence osob - Školní matrika - Žáci/studenti

2.  do filtru zadejte např. Třída - Začíná na - VI. A

3.  poté se zobrazí seznam žáků VI. A a pod ním naleznete rozbalovací seznam, kde vyberete Hromadné nastavení položek a zvolíte Vyvolat akci

4.  vyberete položku, kterou chcete nastavit např. Financování žáka/studenta

5.  vyberete hodnotu, kterou chcete žákům nastavit např. Standardní financování

6.  označíte možnost Nastavit od data zahájení

7.  dokončíte tlačítkem "Nastav"

8.  body 5-8 opakujete pro všechny položky, které chcete žákům hromadně nastavit

9.  máte možnost tuto kartu žáka rovno zařadit do třídy,postup najdete v nápovědě Zařazení žáka do třídy.


Last Updated: 18. 8. 2017 ~ Petr Wilfer