Nejčastější dotazy

 

>

Kde nastavím, že má žák zdravotní postižení, IVP, zvýšené financování atd.?


Tyto údaje se nastavují přímo na kartě žáka v záložce „Probíhající vzdělávání“. U těchto položek se eviduje historie, proto je potřeba je upravovat pomocí ikony s písmenem „H“. Zde lze upravovat stávající záznamy, nebo po stisku tlačítka „Nový záznam“ ukládat další položky od zadaného data.
Last Updated: 13. 9. 2017 ~