Nejčastější dotazy

 

>

Jak vyřadit žáka ze třídy (ukončit vzdělávání)?


Vyřazení žáka ze třídy, ať z důvodu přestupu na jinou základní školu, dodatečného odkladu nebo např. ukončení žáků 9. tříd apod., jsme připravili tuto nápovědu se stručným postupem.

Klikněte na menu Správa aplikace – Číselníky – Třídy.

Otevře se stránka Třídy, kde na konci každého řádku je tlačítko „Složení“:

 

Po kliknutí na toto tlačítko se otevře stránka Žáci/Studenti ve třídě, a zde ve spodní části kliknete na tlačítko „Odebrat žáky/studenty“.

Zobrazí se formulář Odchod žáků/studentů.

Zde doporučujeme postupovat vždy shora dolů, nejprve tedy vyplníte datum (jedná se o datum, kdy ještě žák byl naposledy žákem vší školy) odchodu žáka (nebo žáků), důvod a kód ukončení vzdělávání. Vybraného žáka (nebo žáky) poté přesuňte do pravého sloupce a změny uložte.

Žák (žáci) bude odebrán ze třídy, zařazen do archivu a údaje se automaticky propíší na jeho kartu.

Poznámka: Pokud chcete ukončit vzdělávání všem deváťákům, je možné je zleva doprava přesunout kliknutím na dvojitou šipku všechny a ukončit jim tak vzdělávání najednou. Pozor - deváťáci (kteří nebudou opakovat ročník nebo nekonají opravné zkoušky o prázdninách) musí být ukončeni vždy ke 30. 6. příslušného školního roku!!!


Last Updated: 13.09.2017 ~