Nejčastější dotazy

 

>

Ve třídě mám žáka, který tam nemá být


V případě, že se v rámci třídy zobrazuje žák, který ve třídě nemá být zařazen, máme v zásadě tři možnosti, jak vzniklou situaci vyřešit:

Ukončení karty žáka

V případě, že žáci opouštějí Vaši školu, musí mít vždy nastaven datum a kód ukončení vzdělávání. Ukončení můžeme nastavit buď přímo z karty žáka (pokud vyřazujeme jednoho žáka), nebo hromadně (v případě, že potřebujeme vyřadit všechny žáky 9. ročníků na konci školního roku). 

1. Ukončení přímo z karty žáka
Na formuláři Evidence vybereme příslušnou třídu a pomocí ikony s tužkou vstoupíme na kartu žáka. Na záložce „Probíhající vzdělávání“ vyplníme položku „Ukončení vzdělávání“. Z kalendáře (nebo přímo z klávesnice) vyplníme datum, ke kterému žákovi vzdělávání ukončujeme. Pomocí rozbalovací nabídky zvolíme kód ukončení vzdělávání.
Celou kartu uložíme.

2. Hromadné ukončení žáků
V menu Správa aplikace – Číselníky – Třídy klikneme v pravé části obrazovky na tlačítko „Složení“. Pod seznamem žáků zvolíme možnost „Odebrat žáky/studenty“.
V následujícím kroku je potřeba nastavit datum ukončení vzdělávání, důvod a kód. U žáků 9. ročníků nastavujeme datum vždy na 30. 6. daného školního roku. Pokud se jedná o žáky 5. ročníků, kteří odcházejí na víceletá gymnázia, ukončujeme je k 31. 8. daného školního roku.
Pomocí dvojité šipky přesuneme všechny žáky vybrané třídy do políčka „Odcházející žáci/studenti“. V případě, že některý ze žáků bude konat opravné zkoušky a ze třídy jej vyřazovat nechceme, ponecháme jej v levém sloupečku „Žáci/studenti ve třídě“.
Celé nastavení uložíme.

Žáky, které jedním z uvedených postupů z evidence vyřadíme, můžeme v evidenci vyhledat pomocí přepínače „Archivní“. 

Přesun žáků/studentů

Může se stát, že žáka potřebujeme mezi jednotlivými třídami přesouvat, a to například z důvodu, že byl zařazen do nesprávné třídy, nebo že skutečně mezi třídami přestupuje. 

1. Přestup žáka mezi třídami
V menu Správa aplikace – Číselníky – Třídy klikneme na tlačítko „Složení“ u třídy, ve které je žák aktuálně zařazen. Pod seznamem žáků vybereme možnost „Přesunout žáky/studenty“.
Vyplníme třídu, do které žáka chceme přesunout, ročník, datum přesunu žáka a do důvodu vybereme požadovanou volbu z rozbalovací nabídky.
Následně v levém poli požadovaného žáka označíme a pomocí jednoduché šipky jej přesuneme do pravého pole „Přesouvaní žáci/studenti“.
Celé nastavení uložíme. 

2. Žáky byl zařazen do nesprávné třídy
V první řadě je v tomto případě potřeba vědět, k jakému datu došlo k nesprávnému zařazení žáka do třídy. Tento údaj zjistíme přímo na kartě žáka pomocí tlačítka v pravém dolním rohu „Přehled žáka/studenta“. V kolonce „Datum od“ u posledního záznamu s přesunem zjistíme datum nesprávného zařazení.

Následně vstoupíme do menu Správa aplikace – Číselníky – Třídy a pod seznamem žáků zvolíme možnost „Přesunout žáky/studenty“. 

Do pole „Třída do“ vybereme správnou třídu, do které chceme žáka zařadit. Důležité je vyplnit datum přesunu na hodnotu, která byla uvedena na přehledu žáka. Nastavíme hodnotu „Důvod“. V pravém sloupci označíme požadovaného žáka a přesuneme jej do pole „Přesouvaní žáci/studenti“.
Celé nastavení uložíme. 

Žák má opakovat ročník, ale je zařazen ve vyšším ročníku

V případě, že se žák opakující ročník zobrazuje ve vyšším ročníku, můžeme použít postup pro přeřazení přesunu žáků mezi třídami. Do položky „Důvod“ nastavíme hodnotu „Opakování ročníku“. Vždy je potřeba se ujistit, že máme správně nastaven datum přesunu žáka. Last Updated: 13. 9. 2017 ~