Nejčastější dotazy

 

>

Hromadné nastavení cizích jazyků


Formulář je určen pro hromadné nastavení položky "cizí jazyk" u žáků jednotlivých tříd, či ročníků. Tato položka je povinně předávána na MŠMT a je nutno ji vyplnit u všech žáků, kteří se vyučují cizímu jazyku. Cizí jazyky na karty žáků lze nastavovat hromadně přímo z formuláře Evidence.

V Evidenci označte třídu (popřípadě několik tříd), u kterých budete jazyky hromadně nastavovat. V pravé části obrazovky stiskneme tlačítko „Hromadné nastavení cizích jazyků“.

Na tomto formuláři můžeme vybrat datum, ke kterému chceme cizí jazyk nastavovat (obvykle 1. 9.), dále je možné u všech žáků 2x kliknout do příslušného políčka, kde se poté zobrazí rozbalovací seznam s povolenými hodnotami, ze kterých vybereme potřebnou a uložíme tlačítkem Uložit.

Pokud chceme u všech žáků nastavit stejné údaje, použijeme zadávací dialog ve spodní části obrazovky.

·         V prvním rozbalovacím seznamu vybíráme, zda chceme pracovat se sloupcem Cizí jazyk 1, 2, 3 nebo 4,

·         v druhém rozbalovacím seznamu vybíráme, o který jazyk se jedná (Anglický, Německý atd.),

·         ve třetím vybíráme, zda se jedná o povinný (tedy první, druhý, třetí atd.) či nepovinný předmět. 


Po kliknutí na tlačítko Nastavit se tyto vybrané hodnoty nastaví u všech žáků, kteří jsou označeni ve sloupci „Vybrat“ na začátku řádky. Pokud jsme s nastavením takto spokojeni, dokončíme jej tlačítkem „Uložit“ (Pozor - bez kliknutí na toto tlačítko se údaje neuloží).

 


Last Updated: 13. 9. 2017 ~