Nejčastější dotazy

 

>

Vykazování žáků se způsobem plnění PŠD dle §38 odst. 1, písm. a ŠZ


Pokud se žák vzdělávající se v zahraničí dle §38 odst. 1, písm. a ŠZ a nedostavuje na pravidelná přezkoušení do své kmenové školy minimálně po dobu 2 let, vykazuje jej škola následovně:

pro ročník se uvede kód „N“ – nezařazen do ročníku, jako název třídy bude v tomto případě požadován text „nnn“, v položce typ třídy se uvede kód „900A0“.

V aplikaci dm Software není potřeba zavádět třídu s pojmenováním „nnn“. Ta se vykáže automaticky, pokud má již žák nastaveno do způsobu plnění povinné školní docházky „Plnění PŠD podle §38 odst. 1, písm. a ŠZ" a zároveň není zařazen v žádné třídě.

Samotné nastavení provedeme takto:

1.       Nejprve na kartě žáka na záložce Probíhající vzdělávání zkontrolujeme a případně nastavíme pole Způsob plnění povinné školní docházky na hodnotu „Plnění PŠD podle §38 odst. 1, písm. a) ŠZ“ (pro nastavení je nutné kliknout na tlačítko se symbolem „H“):

2. Dále stiskněte tlačítko „Přehled žáka/studenta“ (na kartě žáka vpravo dole).

3. V přehledu žáka označíte a smažete ten školní rok, od kterého potřebujete žáka vykazovat s ročníkem „N“ – nezařazen do ročníku, názvem třídy „nnn“, a typem třídy „900A0“. Žák tak nebude zařazen do žádné konkrétní třídy a nebude se ani povyšovat v ročníku.

Příklad:

Žák se na přezkoušení dostavil naposledy ve školním roce 2013/14. Ve školních rocích 2014/15 a 2015/16 přezkoušení neprtoběhlo. Od školního roku 2016/17 jej vykazujeme s ročníkem „N“ – nezařazen do ročníku, názvem třídy „nnn“, a typem třídy „900A0“.

Řádek se školním rokem 2016/17 tedy označíme a smažeme.


Pokud potřebujeme kartu žáka následně vyhledat mezi nezařazenými, vstoupíme do menu Evidence osob - Školní matrika - Žáci/studenti matrika. Filtr nastavíme např. dle příjmení a stiskneme tlačítko „Zobrazit“. Následně odškrtneme příznak „Pouze aktivní k datu“.


 


Last Updated: 2. 7. 2018 ~