Nejčastější dotazy

 

>

Jak nastavit třídního učitele ke třídě?


Předpokladem pro možnost úspěšného nastavení třídního učitele je existence jeho karty. Zda je karta vytvořena zjistíme v menu Evidence osob – Zaměstnanci školy – Učitelé. Můžeme si nastavit filtr na konkrétní příjmení, nebo rovnou stisknout tlačítko „Zobrazit“ pro zobrazení karet všech učitelů.

Pokud potřebujete zavést novou kartu učitele, stisknete tlačítko „Nový záznam“, kartu vyplníte a uložíte.

Samotné nastavení třídních učitelů provedete v menu Správa aplikace – Číselníky – Třídy. Může nastat několik situací:

U třídy není nastaven žádný učitel

1. Třídního učitele můžeme nastavit přímo ve sloupci „Třídní učitel“ dvojklikem v řádku u příslušné třídy. Ve spodní části formuláře změny uložte. 

2. V číselníku tříd kliknete na ikonu s tužkou. Na detailu třídy vyberete v položce „Třídní učitel“ požadované jméno z rozbalovací nabídky. Změny potvrďte tlačítkem „Uložit“. 

U třídy je nastaven učitel, k 1. 9. školního roku je však třídním učitelem někdo jiný 

V číselníku tříd kliknete u požadované třídy na ikonu s tužkou. Třídní učitel je zde již nastaven, pro možnost editace záznamu klikněte na ikonu s písmenem „H“. 

K 1. 9. vyberete pomocí ikony s tužkou nového třídního učitele. 

Změny je opět potřeba uložit. 

Změna třídního učitele v průběhu školního roku

V číselníku tříd kliknete u požadované třídy na ikonu s tužkou. Původní třídní učitel je zde již nastaven, pro možnost editace záznamu klikněte na ikonu s písmenem „H“.

Stisknete tlačítko „Nový záznam“, nastavíte správné datum (od kdy si učitel třídu přebírá), vyberete nového třídního učitele a změny uložíte. 

V tabulce s historií třídních učitelů budou nyní nastaveny dva záznamy. Jeden k datu 1. 9., druhý např. k 20. 10. 

 


Last Updated: 13. 9. 2017 ~