Nejčastější dotazy

 

>

Jak evidovat žáky ve střídavé péči?


Za žáka ve střídavé péči předávají údaje obě školy, na které žák dochází.

Kmenová škola nepřenastavuje žádné údaje na kartě žáka, vykazuje jej standardním způsobem. Škola, která žákovi nevydává vysvědčení, zavede novou kartu žáka a při zařazování žáka do třídy uvede v kódu zahájení „Zahájení souběžného vzdělávání – střídavá péče“.

V případě, že nekmenová škola potřebuje kartu žáka ve střídavé péči ukončit, uvede do kódu ukončení „Ukončení souběžného vzdělávání (střídavá péče)“. 

Takto předané údaje nejsou ze strany MŠMT považovány za duplicitní vykázání téhož žáka.


Last Updated: 13. 9. 2017 ~