Nejčastější dotazy

 

>

Smazání žáka


Po označení konkrétního žáka smažeme všechny jeho záznamy pomocí tlačítka "Smazat".


Upozornění: V případě, že uživatel smaže žáka kompletně ze školní matriky, jedná se o nevratnou operaci!

Po kliknutí na tlačítko "Smazat" je potřeba vybrat jednu z nabízených možností:

  • Smazat záznam o zařazení do konkrétního školního roku (nesmaže se celá karta žáka). Smazání školního roku proběhne ihned po potvrzení.
  • Zcela odstranit žáky/studenty ze školní matriky (smaže se kompletně celá karta se všemi záznamy včetně známek z vysvědčení).Po zvolení možnosti kompletního smazání karty žáka se zobrazí informace o jednotlivých položkách, které budou smazány. Po kontrole mazaných položek stisknete tlačítko "Smazat zobrazené".
Aby byla karta žáka skutečně odstraněna ze školní matriky, potvrďte upozornění systému na nevratnost prováděné operace.

 


 


Last Updated: 13. 9. 2017 ~