Nejčastější dotazy

 

>

Jak do vysvědčení přidám konkrétnímu žákovi či celé třídě předmět „Informatika“?


 Nejprve je potřeba mít předmět zavedený v číselníku předmětů (Správa aplikace – Číselníky – Předměty). Pokud zde předmět nemáte, přidejte jej pomocí tlačítka „Nový záznam“. Vyplňte zkratku, název a druh předmětu. Nově vytvořený předmět uložte. 

Po zavedení předmětu do číselníku přidáte předmět na formulář Vysvědčení po výběru konkrétní třídy a stisku tlačítka „Předměty vyučované ve třídě“.

Nyní aplikace nabízí dvě možnosti.

1. Pokud v horním rozbalovacím seznamu ponecháte vybranou hodnotu „Celá třída“, nastaví se vybraný předmět všem žákům ve třídě. Upraví se tak individuální definice všem žákům.
Pro vložení předmětu stisknete tlačítko „Vložit předmět z číselníku předmětů“, označte požadovaný předmět a stiskněte tlačítko „Vložit vybrané předměty“.
Stiskněte tlačítko „Uložit“.


2. Pokud chcete předmět vložit pouze vybranému žákovi, stiskněte tlačítko „Předměty vyučované ve třídě“ a z rozbalovacího seznamu vyberte konkrétního žáka.
Stiskněte tlačítko „Vložit předmět z číselníku předmětů“, vyberte požadovaný předmět a stiskněte tlačítko „Vložit vybrané předměty“.
Stiskněte tlačítko „Uložit“. Last Updated: 18.08.2017 ~ Petr Wilfer