Nejčastější dotazy

 

>

Začali jsme vyučovat nový předmět. Jak jej zaeviduji?


Předmět je potřeba zavést do číselníku, aby se nabízel pro zadání na vysvědčení.

V menu Správa aplikace – Číselníky – Předměty stiskněte tlačítko „Nový záznam“, vyplňte zkratku, název a druh předmětu. Nově zaevidovaný předmět uložte. 

Po zavedení předmětu do číselníku jej můžete vložit do vysvědčení pomocí tlačítka "Předměty vyučované ve třídě"


Last Updated: 18.08.2017 ~ Petr Wilfer