Nejčastější dotazy

 

>

Evidence sériových čísel u vysvědčení, která dokládají získané vzdělání - dle 3/2015 Sb.


S blížícím se termínem tisku ročníkových vysvědčení jsme pro vás připravili článek zaměřený na evidenci tiskopisů vysvědčení pro závěrečné deváté ročníky základních škol a také pro žáky, kteří získali základní vzdělání v šesti-, či osmiletém gymnáziu. Toto vysvědčení je „dokladem o získaném stupni vzdělání“ (žák jím může doložit, že získal základní vzdělání) a z tohoto důvodu je nutné jej dle legislativy evidovat s unikátním sériovým číslem.

Způsob této evidence se nyní nově dle vyhlášky 3/2015 Sb. liší, a to hlavně z důvodu, že nové tiskopisy jsou již z výroby opatřeny sériovým číslem tiskopisu, který je nutno zaevidovat na formuláři Evidence.


Postup evidence sériových čísel dle vyhlášky 3/2015 Sb je násleudující:

Po vytištění vysvědčení vstupte na formulář Vysvědčení, pomocí tlačítka  se zobrazí tabulka, která obsahuje needitovatelné sloupečky "Příjmení", "Jméno", "Třída" a "Uzávěrka". Další sloupec s názvem "Vysvědčení vydáno" obsahuje okénka, jejichž zaškrtnutí znamená, že vysvědčení již bylo vydáno. Pokud chcete označit celou třídu, kliknete na horní záhlaví sloupce s nápisem "Vysvědčení vydáno". Do příslušných políček opište z každého vysvědčení Sériové číslo, které je již z výroby vytištěno na každém tiskopisu v pravém horním rohu (ve formátu např. AP 0000997). 

 V případě, kdy zadáváte evidenční čísla všem žákům dané třídy, klikněte dvakrát do prvního prázdného políčka ve sloupci „Sériové číslo“, aby do něj šlo psát, a poté klikněte na tlačítko „Generovat evidenční číslo“. Formulář v takovém případě vygeneruje evidenční čísla všem žákům, a to ve tvaru podle vyhlášky: na začátku označení třídy, poté školní rok ukončení vzdělávání na škole a na konci číslo ve třídním výkazu - například: „9B 2016014“. 

Doložka o získaném vzdělání ve znění „Žák získal základní vzdělání. „Žákyně získala základní vzdělání.“ se na příslušném vzoru tiskopisu tiskne na zadní straně automaticky.

Posledním sloupcem v tabulce je "Datum vydání". Sem vkládáme po dvojitém kliknutí do příslušné buňky tabulky datum, kdy bylo vysvědčení vydáno (přesněji kdy si žák vysvědčení převzal). Pokud chceme zadat všem žákům/studentům v evidenci totožné datum, zaškrtneme před zadáním data (pod evidenční tabulkou) políčko "Použít datum vydání pro všechny". Nakonec vše uložíme tlačítkem "Uložit".

!!! POZOR !!! – platí, že pokud žák ukončil 9. ročník (nebo odpovídající ročník víceletého gymnázia) se stupněm hodnocení neprospěl, neuspěl ani u opravných zkoušek a nebylo mu povoleno opakování ročníku, vytiskneme mu stejný vzor vysvědčení jako nižším ročníkům a doložku o získaném stupni vzdělání nezískává – ta se týká pouze žáků, kteří v devátém ročníku (nebo odpovídajícím ročníku víceletého gymnázia) prospěli a získali tím základní vzdělání.


Doložka se vytiskne pouze na tyto vzory tiskových sestav:

  • Vysvědčení o získání základního vzdělání v základní škole
  • Vysvědčení o získání základního vzdělání v základní škole (bianco)
  • Vysvědčení o získání základního vzdělání ve střední škole (bianco)


Last Updated: 04.01.2018 ~