Nejčastější dotazy

 

>

Datum vydání vysvědčení


Datem vydání vysvědčení se rozumí datum, kdy je vysvědčení opatřeno posledním podpisem (zpravidla ředitele školy), kterým se stvrzuje správnost údajů. Při vydávání vysvědčení mohou nastat v podstatě pouze dvě situace, v každé z nich bude nastavení jiné:

1) Na konci 1. pololetí jste vydali klasické vysvědčení

Pokud jste v prvním pololetí vydávali žákům klasické vysvědčení, bude datum vydání pro 1. pololetí samozřejmě jiné, než pro druhé pololetí – podle toho, kdy jste jej v 1. pololetí vydávali.

Příklad:
Vysvědčení za 1. pololetí podepsal ředitel školy 27. 1. 2016. Dotisk druhého pololetí bude ředitel podepisovat 25. 6. 2016. Datum vydání vysvědčení bude tedy pro první pololetí 27. 1. 2016 a pro druhé pololetí 25. 6. 2016. V tyto dny svým podpisem ředitel školy stvrdil správnost uvedených údajů za jednotlivá pololetí.

 

Na formuláři vysvědčení stiskněte tlačítko „Hromadné nastavení“ u data vydání vysvědčení.