Nejčastější dotazy

 

>

Změna ředitele/třídního učitele v průběhu školního roku


Pokud se během školního roku změnil ředitel školy, postup je dle pokynů k vyplňování vysvědčení následující:

Pokud škola vydala žákovi na konci 1. pololetí výpis z vysvědčení a během 2. pololetí došlo ke změně třídního učitele/třídní učitelky nebo ředitele/ředitelky školy, uvádí se na vysvědčení za 1. i 2. pololetí podpis nového třídního učitele/třídní učitelky nebo ředitele/ředitelky školy.

Tyto informace jsou k dispozici v odstavci 2. 17. INFORMACE K VYPLŇOVÁNÍ VYSVĚDČENÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH OD ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017


Last Updated: 04.01.2018 ~