Nejčastější dotazy

 

>

Upřesnění polohy tisku vysvědčení


Pro tisk vysvědčení obecně doporučujeme využít tzv. bianco  formuláře. Jedná se o prázdné listy s malým státním znakem a lipovými listy. Z aplikace se na bianco formulář následně vytisknou všechny texty, tabulky a proškrtávače.

Některé školy používají i možnost dotisku do formulářů s již předtištěnými tabulkami. Může se stát, že umístění dotisku do jednotlivých kolonek bude potřeba upravit.

K tomuto kroku slouží tlačítko „Upřesnění polohy tisku“. Po zadání všech známek, pochval a absence stiskněte tlačítko „Tisk vysvědčení“ . Na formuláři tisku vysvědčení je dostupná možnost pro „Upřesnění polohy tisku“.V okně pro nastavení tisku je možné nastavit vodorovný i svislý posun stránek vysvědčení. Změna polohy tisku je udána v centimetrech. Pomocí tlačítek „+“ a „-“ lze přidávat nebo ubírat hodnoty v milimetrech. Do pole s hodnotou posunu je možné vepsat hodnotu i přímo z klávesnice.

Při posunu se vždy ovlivní všechny položky a stránky tiskové sestavy příslušného formuláře. Last Updated: 15.06.2016 ~