Nejčastější dotazy

 

>

Nastavení položky „Počet let splněné povinné školní docházky k datu zahájení vzdělávání“


V aplikaci dm Software 2016 evidujeme pouze počet let splněné povinné školní docházky k datu zahájení vzdělávání žáka na Vaší škole.

Tuto kolonku najdete na kartě žáka na záložce Probíhající vzdělávání pod Datem zahájení vzdělávání:Nastavení na kartě žáka:

Na kartě žáka se položka eviduje vždy jen k datu zahájení vzdělávání, to znamená k datu, kdy byl žák zapsán do evidence Vaší školy. Položku stačí vždy nastavit pouze jednou, dále se o ni není potřeba starat.

Příklad:

1.       Žák nastoupil na Vaši školu do 1. ročníku 1. 9. 2013 s kódem „Zahájení 1. ročníku ZŠ v řádném termínu (včetně pětiletých)“. V tomto případě bude položka nastavena na hodnotu 0.

2.       Žák nastoupil na Vaši školu do 3. třídy k 10. 11. 2013 s kódem „Přestup z jiné školy“. Neopakoval žádný ročník. V tomto případě bude položka nastavena na hodnotu 2.

3.       Žák nastoupil na Vaši školu do 3. třídy k 10. 11. 2013 s kódem „Přestup z jiné školy“. Na předchozí škole opakoval 1. ročník. V tomto případě bude položka nastavena na hodnotu 3.

 

Hromadné nastavení pro 1. ročníky:

Pro budoucí první ročníky je možné položku „Počet let splněné povinné školní docházky k datu zahájení vzdělávání“ nastavit hromadně.

Na formuláři Evidence vyberte třídu, popřípadě třídy a zvolte možnost „Hromadné nastavení položek“. Do pole Položka vyberte možnost „Počet let splněné povinné školní docházky k datu zahájení vzdělávání“. Do hodnoty vyberte „0“ a stiskněte tlačítko „Nastav“.

Tímto krokem nastavíte všem prvňákům položku „Počet let splněné povinné školní docházky k datu zahájení vzdělávání“. Dále není potřeba tuto položku nijakým způsobem vícekrát upravovat a přenastavovat. Tisk položky „žák splnil ….. let povinné školní docházky“ na vysvědčení i údaje pro předávání dat na MŠMT dopočítává aplikace automaticky.

Příklad:

1.       Žák 5. třídy, který k 1. 9. 2011 zahájil vzdělávání na Vší škole s kódem „Zahájení 1. ročníku ZŠ v řádném termínu (včetně pětiletých)“ a neopakoval žádný ročník, má na kartě v letošním školním roce nastavenou položku „Počet let splněné povinné školní docházky k datu zahájení vzdělávání“ na hodnotu 0.
Při podzimním a jarním předávání údajů na MŠMT ve školním roce 2015/16 do datového souboru vygeneruje položka LET_PSD s hodnotou 4, jelikož z pohledu školní matriky se položka povyšuje vždy až k 1. 9. následujícího školního roku.
Do vysvědčení se na konci školního roku 2015/16 vytiskne hodnota „žák splnil 5 let povinné školní docházky“.


Pro vygenerování celkového přehledu tříd s aktuálním počtem let splněné povinné školní docházky (údaj předávaný na matriku) použijte tiskovou sestavu „Seznam žáků ve třídách podle abecedy s počtem let splněné povinné školní docházky“.


Last Updated: 04.01.2018 ~