Nejčastější dotazy

 

>>

Jak získám soubory s žáky pro předání na MŠMT?


Jak získám soubory s žáky pro předání na MŠMT?

 

 1. Vstupte na formulář „Evidence osob – Školní matrika – Export ze školní matriky pro MŠMT“.

 2. Pokud je škola členěna na části, zvolte z výběrového seznamu „Část“ odpovídající hodnotu.

 3. Klikněte na tlačítko „Exportovat“

 4. Zobrazí se jeden až tři odkazy (pouze v případě že máte žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) pro stažení souborů

 5. Klikněte na odkaz pravým tlačítkem myši.

 6. V zobrazeném kontextovém menu zvolte položku pro uložení souboru na disk. Volba se liší dle internetového prohlížeče:

  1. Internet Explorer – kliněte na „Uložit cíl jako…“

  2. Firefox – klikněte na „Uložit odkaz jako…“

  3. Chrome – klikněte na „Uložit odkaz jako…“

  4. Microsoft Edge - klikněte na "Uložit cíl jako"

 7. Proveďte uložení souboru na disk lokálního počítače (např. „Na plochu“, do složky „Dokumenty“)

Nyní můžete provést načtení uložených souborů na server MŠMT (https://matrika.uiv.cz/matrikas, resp. https://profa.uiv.cz/matrikas)
Last Updated: 13.09.2017 ~