Nejčastější dotazy

 

>>

Vykazování zdravotních a sociálních znevýhodnění


Od 1. 9. 2016 vstoupily v platnost změny v pokynech MŠMT k předávání dat. Pokud vykazujete žáky zdravotně, či sociálně znevýhodněné, je nyní nově nutné jim nastavit tzv. 1. stupeň podpůrných opatření. K zadání 1. stupně podpůrných opatření není potřeba doporučení školského poradenského zařízení. K zadání ostatních stupňů (tedy pro 2. - 5. stupeň již doporučení poradenského zařízení nezbytné je). V tomto krátkém přehledu si ukážeme jak na to.

Zdravotní znevýhodnění

Způsob evidence na kartě žáka ve školní matrice (záložka zdravotní postižení) se v tomto případě  nemění – stačí pouze zaškrtnout pole „Zdravotní znevýhodnění“ a uložit hodnotu od požadovaného data. Pokud žák má hodnotu nastavenu již z dřívějška, není potřeba v tomto poli nic měnit, pouze zaevidujeme podpůrné opatření a to tak, že po zaevidování, či zkontrolování tohoto pole klikneme na tlačítko Doporučení (vpravo dole na kartě žáka) a na novém formuláři stiskneme tlačítko Nové doporučení. Následující formulář vyplníme takto:

Pro dokončení nastavení stiskneme Uložit a žák se od té chvíle bude vykazovat jako zdravotně znevýhodněný.

Sociální znevýhodnění

V tomto případě se mění i samotný způsob evidence sociálního znevýhodnění na kartě žáka ve školní matrice (záložka zdravotní postižení) – dřívější hodnoty „má“ (zaškrtnuto) a „nemá“ (nezaškrtnuto) byly změněny na hodnoty:

  • 0 – bez vlivu kulturního prostředí nebo jiných životních podmínek
  • K – SVP vyplývají převážně z kulturního prostředí žáka
  • Z – SVP vyplývají převážně z dopadu jiných životních podmínek žáka do vzdělávání
  • V – SVP vyplývají z více faktorů uvedených pod body K a Z

Nově je tedy nutné vybrat z číselníku vhodnou hodnotu. Pokud má žák sociální znevýhodnění nově od 1. 9. 2016, je tato kolonka nyní prázdná, anebo je předvyplněna hodnota „bez vlivu kulturního prostření nebo jiných životních podmínek“, která znamená, že žák nemá sociální znevýhodnění. Vybereme tedy z číselníku správnou hodnotu a uložíme ji s platností od 1. 9. 2016 (nebo později). Pokud měl žák hodnotu nastavenu již dříve, bude zde zobrazeno „sociální znevýhodnění (neakt.)“, a je nutné vybrat vhodnou hodnotu a uložit ji s platností  od 1. 9. 2016 (nebo později).

Po zaevidování tohoto pole je klikneme na tlačítko Doporučení (vpravo dole na kartě žáka) a na novém formuláři stiskneme tlačítko Nové doporučení. Následující formulář vyplníme takto:

Pro dokončení nastavení stiskneme Uložit a žák se od té chvíle bude vykazovat jako sociálně znevýhodněný.

Pozor - na základě podpůrných opatření 1. stupně se negeneruje soubor "b", tyto informace se promítají pouze do souboru "a" (žáci se speciálními vzdělávacími opatřeními). Soubor "b" se exportuje pouze na základě podpůrných opatření 2. - 5. stupně, tedy na základě nového Doporučení z poradenského zařízení.


Last Updated: 6. 2. 2017 ~