Nejčastější dotazy

 

>

Zaevidování úrazu


Přímo na formuláři Evidence v pravé části obrazovky naleznete ikonu „Úrazy“.

Klikněte na ikonu pro zaevidování úrazu.

Zobrazí se formulář Evidence úrazů. Zde se zobrazují úrazy, které má Vaše škola zapsané. 

Klikem na tlačítko „Nový záznam“ se otevře formulář pro evidenci úrazu.

Aplikace automaticky vyplní pořadové číslo úrazu. Zbývající položky je potřeba vypsat.

Klikem na ikonu se třemi tečkami se zobrazí tabulka pro vyhledání žáka. Bude potřeba zadat kritéria pro vyhledávání.

Pokud v pravé části obrazovky zaškrtnete příznak „Vyhotoven záznam o úrazu“, obrazovka formuláře bude vypadat takto:


Po vyplnění všech potřebných údajů se nabízí dvě možnosti. Úraz lze zaslat přes aplikaci dmSoftware přímo na ČŠI, nebo pouze uložit.

Poté se úraz uloží a vrátíte se zpět na obrazovku evidence úrazů, kde se nyní zobrazí i Vámi zadaný a nově uložený evidovaný úraz.

V menu Výstupy – Tiskové sestavy – Seznam sestav ve složce Ostatní evidence a podsložce evidence jsou dostupné tiskové sestavy knihy úrazů a záznamu o úrazu. Po nakopírování těchto tiskových sestav můžete knihu úrazů a nebo samotný záznam o úrazu vytisknout.

Návod na propojení aplikace dm Software s aplikací INSPIS naleznete v tomto článku.


Last Updated: 14.09.2017 ~