Nejčastější dotazy

 

>>

Není vyplněna položka OBECB (Obec trvalého pobytu žáka)


Jedna z častých chyb, na kterou je možné narazit při kontrole dat exportovaných na MŠMT, je chyba u obce trvalého pobytu žáka. Chyba má text: Není vyplněna položka OBECB (Obec trvalého pobytu žáka) 

(Poznámka: podobná chyba se může vyskytnout i u okresu trvalého pobytu žáka a postup odstranění této chyby je stejný jako u obce – pouze se jedná o kolonku Okres)

Tato chyba může mít tři příčiny:

1. Obec trvalého pobytu žáka skutečně není vyplněna

Postup opravy:

 • Vstupte na kartu žáka ve školní matrice, nejlépe pomocí tlačítka s tužkou, které je přímo u jména žáka v zobrazené chybě (viz. obrázek výše)

 • Na kartě žáka se přepněte na záložku Adresy

 • Začněte psát do pole Ulice a aplikace Vám začne nabízet možné názvy ulic podle toho jak píšete, z nabízených možností vyberte tu správnou

 • Dále vyplňte číslo popisné a orientační – aplikace Vám bude opět nabízet možnosti

 • Pak začněte vyplňovat kolonku Obec – v této chvíli by Vám již aplikace měla nabídnout celou konkrétní adresu, jakmile ji vyberete, doplní se automaticky všechny ostatní kolonky

 • Adresu uložte pomocí tlačítka Uložit

 • Pokud by se Vám adresa tímto způsobem doplnit nepodařila, ověřte, zda se jedná o platnou adresu na tomto odkaze http://forms.mpsv.cz/uir/adr/OverAdresuFrame.html (jedná se o ověřování všech platných adres v ČR)

 • Pozor – automatické doplňování adres funguje pouze pro Českou republiku a ve státu bydliště tedy musí být uvedeno Česká republika, ještě před tím, než začnete adresu doplňovat.

 • Nakonec je třeba ještě upravit datum platnosti tak, aby tato hodnota pro žáka platila od data jeho nástupu na školu.

 • Na kartě žáka tedy klikněte na tlačítko „Historie položek“ (v pravém spodním rohu karty)

 • Zde si v roletce „Zobrazit položku“ vyberte hodnotu Město

 • Jakmile uvidíte pouze jednu správnou položku, 2x klikněte do pole Datum a upravte hodnotu na datum zahájení vzdělávání žáka

 • Pokud by se žák stěhoval, je nutné zachovat sled adres tak, jak se skutečně měnily a v takovém případě zde bude tolik řádků, kolikrát žák změnil trvalé bydliště s příslušnými daty.

 2. Obec trvalého pobytu je vyplněna chybně

Postup opravy:

 • Vstupte na kartu žáka ve školní matrice, nejlépe pomocí tlačítka s tužkou, které je přímo u jména žáka v zobrazené chybě (viz. viz. první obrázek s nalezenou chybou)

 • Na kartě žáka se přepněte na záložku Adresy

 • Pokud si jste jistí názvem obce a jedná se skutečně o zřejmý překlep, opravte název obce ručně

 • Pokud si názvem obce jistí nejste, klikněte na tlačítko „Smazat adresu“

 • Začněte psát do pole Ulice a aplikace Vám začne nabízet možné názvy ulic podle toho jak píšete, z nabízených možností vyberte správnou

 • Dále vyplňte číslo popisné a orientační – aplikace Vám bude opět nabízet možnosti

 • Pak začněte vyplňovat kolonku obec – v této chvíli by Vám již aplikace měla nabídnout celou konkrétní adresu, jakmile ji vyberete, doplní se automaticky všechny ostatní kolonky

 • Adresu uložte pomocí tlačítka Uložit

 • Pokud by se Vám adresa tímto způsobem doplnit nepodařila, či si skutečně nejste jistí správnou hodnotou, ověřte, zda se jedná o platnou adresu na tomto odkaze http://forms.mpsv.cz/uir/adr/OverAdresuFrame.html (jedná se o ověřování všech platných adres v ČR)

 • Vzhledem k tomu, že oprava se vždy uloží k datu, kdy byla provedena, je třeba ještě upravit datum platnosti tak, aby tato hodnota pro žáka platila od data jeho nástupu na školu.

 • Na kartě žáka tedy klikněte na tlačítko „Historie položek“ (v pravém spodním rohu karty)

 • Zde si v roletce „Zobrazit položku“ vyberte hodnotu Město:

 • Chybnou položku (v kolonce nová hodnota) označte v prázdném čtverečku na začátku řádky (celý řádek se podbarví černě) a klikněte na tlačítko Smazat vybrané.

 • Zbude Vám jeden řádek, kde bude uvedena pouze správná obec

 • Nyní je zapotřebí ještě nastavit správné datum platnosti položky, poklikejte tedy (2x klikněte levým tlačítkem myši) na datum a přepište jej na správnou hodnotu (obvykle datum zahájení vzdělávání na Vaší škole)

 • Opravený řádek uložte pomocí tlačítka Uložit

Je vždy potřeba takto zkontrolovat, popřípadě opravit všechny položky, které se vztahují k adrese (Číslo popisné, Město, Okres, PSČ, Ulice). 

3. Obec trvalého pobytu je vyplněna správně, ale se špatnou platností

Tato situace nastává typicky, pokud jste žákovi dodatečně zadávali údaje o trvalém bydlišti a nezkontrolovali jste datum platnosti. Řešení je tedy následující:

 • Vstupte na kartu žáka ve školní matrice, nejlépe pomocí tlačítka s tužkou, které je přímo u jména žáka v zobrazené chybě (viz. první obrázek s nalezenou chybou)

 • Na kartě žáka klikněte na tlačítko „Historie položek“ (v pravém spodním rohu karty)

 • Zde si v roletce „Zobrazit položku“ vyberte hodnotu Město

 • 2x klikněte do pole Datum a upravte hodnotu na datum zahájení vzdělávání žáka na Vaší škole

 • Celou akci dokončíte tlačítkem Uložit
Last Updated: 14. 9. 2017 ~