Nejčastější dotazy

 

>>

Export dat ze školní matriky pro MŠMT: Text chyby: Když je kód věty 1 (student), tak průběh studia nesmí být 6 (přeruš. vzděl.) nebo 7 (vzdělávání ukončeno).


Tato chybová hláška se objeví v případě, že má žák/student na své kartě na Historii položek evidovanou jakoukoliv položku s platností po ukončení vzdělávání. Např. žák/student ukončil na škole vzdělávání ke dni 15. 3. 2016, avšak některé položky na své kartě má evidovány po tomto datu (k 20. 3. 2016 atd.).

Správný stav je ten, že bude mít ukončený žák/student na naší škole všechny položky na své kartě na Historii položek evidovány k datům před ukončením jeho studia.

Postup zjištění chyby a její oprava:

  1. Vyhledejte žáka v evidenci, popřípadě podle rodného čísla v menu Evidence osob – Školní matrika – Žáci/studenti.

  2. Jelikož je žák již vyřazen, je potřeba v evidenci nastavit zobrazení archivních karet.
    Při vyhledávání žáka ve školní matrice, odškrtněte příznak „Pouze aktivní k datu“. 

  3. Na kartě na záložce Probíhající vzdělávání zjistíme v poli Ukončení vzdělávání, kdy daný žák/student ukončil vzdělávání.

  4. Poté klikneme vpravo dole na tlačítko Historie položek.

  5. U všech položek zkontrolujeme pole Datum v levém sloupci. Žádná položka nesmí být vztažena k datu většímu, než je datum ukončení studia žáka/studenta na škole.

  6. Pokud je některá položka vztažena k datu, které následovalo po datu ukončení studia žáka/studenta na škole, opravíme datum dle skutečnosti. V levém sloupci Datum 2x klikneme do daného pole s datem a přepíšeme jej.

  7. Pokud se hodnota této položky po celou dobu studia nezměnila, bude mít žák/student tuto položku evidovanou k datu zahájení studia na naší škole, v opačném případě bude uveden datum změny položky.

  8. Následně stiskneme tlačítko Uložit.


Last Updated: 14. 9. 2017 ~