Nejčastější dotazy

 

>>

Jak opravím text chyby: Pro SZ použijte kódy K, Z, V


Výrazné změny ve vedení školní matriky, a to především ve vztahu k žákům se zdravotním postižením nebo nějakým znevýhodněním přinesl školní rok 2016/2017.

V případě, že měl žák nastavené sociální znevýhodnění již dříve, bude se u žáka zobrazovat „sociální znevýhodnění (neakt.)“. U takového žáka bude však nutné zvolit některou z  uvedených hodnot a to tak, aby platila zpravidla již od 1. 9. 2016!

Stará položka s novým obsahem od 1. 9. 2016 může nabývat hodnot:

0 – bez vlivu kulturního prostředí nebo jiných životních podmínek

K – SVP vyplývají převážně z kulturního prostředí žáka

Z – SVP vyplývají převážně z dopadu jiných životních podmínek žáka do vzdělávání

V – SVP vyplývají z více faktorů uvedených pod body K a Z

Obsah položky je nutné upravit všem žákům, kterým škola poskytuje první stupeň podpůrných opatření z uvedených důvodů a kteří nemají nové Doporučení s přiznanými podpůrnými opatřeními.

 

Pro rychlou kontrolu, kdo z žáků školy má tento kód nastaven, použijte hromadné nastavení položek.


Last Updated: 6. 2. 2017 ~