Nejčastější dotazy

 

>>

Důvod neúspěšné validace: element 'veta' nemá kompletní obsah. Očekávaný element: 'FIN', ´INDI´, …


Předáváte data, kdy na kartě žáka nejsou tyto položky vyplněny. Přes ikonu „H“ je potřeba zavést záznam a uložit.


 

 


Last Updated: 06.02.2017 ~