Nejčastější dotazy

 

>>

Pokud žák přestoupil z jiné ZŠ, neuvádějte do předchozího působiště (ODHL) MŠ, přípravnou třídu, přípravný stupeň, ale kód podle číselníku RAPD


Pokud má žáka na kartě uveden kód zahájení Přestup z jiné ZŠ, na záložce Předchozí vzdělávání nemůžeme mít uvedeno Mateřská škola, nýbrž Základní škola a ročník, který má ukončený.Last Updated: 06.02.2017 ~