Nejčastější dotazy

 

>

Proč nemohu mít ve třídě duplicitní číslo v třídním výkazu?


 Ve třídách, kde nejsou spojené ročníky, musí mít každý žák unikátní ČVTV. Přehled čísel v třídním výkazu v rámci celé třídy zobrazíte na formuláři Správa aplikace – Číselníky – Třídy po stisku tlačítka "Složení". Zde je možné ČVTV upravit a uložit. 

Malotřídní školy, které mají v rámci jedné třídy spojeno více ročníků, mohou mít v rámci těchto tříd duplicitní ČVTV. Žák, který je v 1. ročníku tak může mít ČVTV 1, žák 2. ročníku taktéž 1.

Malotřídní školy si mohou v aplikaci nastavit parametr, který povolí nastavit duplicitní ČVTV v rámci jedné třídy. V menu Správa aplikace – Nastavení – Parametry aplikace vyberte z rozbalovacího seznamu možnost „Obecné“. 

Pomocí ikony s tužkou nastavte možnost „Stejné ČVTV může být ve třídě přiděleno více žákům“ na hodnotu „Ano“ a uložte.


Last Updated: 13.09.2017 ~