Nejčastější dotazy

 

>

Máme spojené ročníky v jedné třídě. Jak tuto třídu máme pojmenovat?


Třídy v Evidenci bychom měli mít pojmenované dle pravidel pro třídy se spojenými ročníky. Tato pravidla stanovuje vyhláška 48/2005 Sb.

Návod naleznete v uživatelské příručce.


Last Updated: 04.07.2017 ~