Nejčastější dotazy

 

>

Jak máme nastavit pro každý ročník jinou skladbu předmětů, které se tisknou na vysvědčení?


Aby bylo možné zadávat známky k předmětům na vysvědčení, je potřeba předměty ke každé třídě nejprve nadefinovat.

Postup pro nastavení definice předmětů po ročnících je podrobně popsán v uživatelské příručce.


Last Updated: 18.08.2017 ~ Petr Wilfer