Nejčastější dotazy

 

>

Tiskové sestavy s výstupy dle ročníků.


Vstupte do menu Výstupy – Tiskové sestavy – Seznam sestav na záložku Tiskové sestavy Školy OnLine Ve složce Administrace – Školní matrika naleznete tyto tiskové sestavy, které jsou vázané na ročník:

  • Počty žáků podle ročníků a tříd
  • Počty žáků podle ročníků
  • Počty žáků podle tříd a ročníku
  • Seznam žáků ve třídách dle ročníku s kontakty zákonných zástupců

Ve složce Hodnocení/ Ročníkové hodnocení jsou na ročník vázané tyto tiskové výstupy:

  • Klasifikace a docházka žáků ročníku (max 18 předmětů)
  • Klasifikace a docházka žáků ročníku (max 30 předmětů)
  • Přehled klasifikace a absence školy dle ročníků
  • Přehled prospěchu ročníku

Složka Hodnocení/ Výchovná opatření obsahuje i výstup na ročník:

Počty výchovných opatření dle ročníku a druhu


Postup pro nakopírování tiskové sestavy naleznete v této nápovědě.


Last Updated: 18.08.2017 ~ Petr Wilfer