Změny v aplikaci

Nová verze aplikace umožňující exportovat v rámci individuálního sběru dat ze školní matriky i...

Zpřístupněna nová verze aplikace umožňující evidovat doporučení ke vzdělávání žáků se speciálními potřebami. Více informací o evidenci doporučení ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami naleznete v článku "Jak evidovat žáky/studenty s přiznanými podpůrnými opatřeními?"

Při tisku vysvědčení je možné nastavit posun tisku do stran. Je tak možné provádět korekci chyby tisk&aacut...
Tabulka se seznamem žáků nově obsahuje i ročník, v rámci kterého se žák aktuálně vzdělává. Mo...
Možnost hodnotit žáka ve čtvrtletí stupni: 1, 2, 3, 4, 5, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, +2, +3, +4, +5, 1-, 2-, 3-, 4-. Možnost změny nadpisu tis...

Aktualizace adresních míst pro našeptávač adres dle aktuálního stavu číselníku RUIAN.

Aktualizace číselníku obcí dle číselníku RAUJ.

Možnost editace data a kódu zahájení/ukončení přímo na kartě žáka...

Možnost editace ČVTV přímo na kartě žáka. Obor vzdělání ...

Aktualizace tiskové sestavy "Zápisový lístek (SEVT 49 140 0)" přidána možnost tisku z&aa...
Při tisku zjednodušeného seznamu žáků z Evidence jsou záznamy řazeny a to v pořadí jak jsou do seznamu přidá...
Došlo k úpravě následujících tiskových sestav s přihláškami na SŠ: Přihlá...
Na formuláři pro hromadné zadávání data vydání vysvědčení je možné rychle provés...
Došlo k úpravě následujících tiskových sestav: Výpis z vysvědčení pro Z&Scaron...